www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Merjenje razdalj in višin (2D ali 3D) Ikona - Merjenje razdalj in višin

Merjenje razdalj in višin aktiviramo z izborom ikone orodne vrstice Ikona - Merjenje razdalj in višin. Merite lahko 2D ali 3D razdaljo, površino in obseh. Merjenje pričnete s klikom v karto in končate z dvojnim klikom ali pritiskom tipke Esc in jih po potrebi prenesete na odlagališče programa Window.

Če je okno merjenje razdalje in višin aktivno ob risanju črt ali ploskev, se v njem prikazujejo podatki trenutno risanega obejkta.

   
  Merjenje razdalj in višin  
   
  Prikaz trenutnih rezultatov meritve - 2D ali 3D
 

  

  • Zadnji segment: Dolžina zadnjega segmenta črte.
  • Skupna dolžina: Dolžina celotne črte, ki se prikazuje ob merjenju.

       Nasldenja dva rezultata meritev se prikazujeta, ko ima črta vsaj dva segmenta. Takšna črta se za potrebe izračuna programsko zaključi v ploskev.

  • Površina: Površina lika, kot bi bil, če bi črto zaključili v ploskev. Če črta seka sama sebe ali se zaključuje več krat, lahko ima rezultirana ploskev otoke ali več segmentov ploskve in je posledično površina manjša od pričakovane.
  • Obseg: Obseg lika, kot bi bil, če bi črto zaključili v ploskev.

  

Prikaz dodatnih podatkov merjenja 2D ali 3D segmenti:
    S klikom na puščico gor / dol lahko preklapljate med prikazom dodatne ali osnoven vsebine meritve.
   
 
 
  Podatki o točki klika in segmentih črte merjenja - 2D ali 3D
   
  • id: Zaporedna številka točke klika.
  • višina: Višina na koordinati klika. Podatek se izračuna na podlagi mreže (Grid) oziroma oblaka točk. Za izvor se uporabi prvi vidni sloj, ki vsebuje mrežo. Če sloj v karti ni prisote ali nima vključene vidnosti, se polje Višina v preglednici ne prikazuje.
  • dolžina: Dolžina od predhodnje točke.
     
  Prenos podatkov na odlagališče programa Windows Prenos podatkov meritev na odlagališče programa Windows
    Trenutne podatke prenesete na odlagališče s klikom desnega gumba miške. Če so prikazani 2D podatki, se prenesejo 2D drugače 3D.
   
   
  Primer: Linijski sloj, sloj z mrežo (če zanemarimo višine, se mreže obnašajo, kot običajni rastrski sloji) ter Merjenje razdalj in višin.
 
  Merjenje razdalj in prikaz višin na osnovi mreže oziroma Grid sloja
 

   
  Preklop med 2D in 3D merjenjem - poševne dolžine
  3D način merjenja je omogočen, če je v karti prisoten sloj z mrežo. Če je takšnih slojev več se uporabi tisti, ki je v hirarhiji slojev više.
Preklop med 2D in 3D načinom merjenja izvedete s klikom na napis 2D ali 3D. Vsi podatki v oknu se nanašajo na trenutni način merjenja (razdalje, površina in obseg). Na sliki je prikazan 3D način merjenja in vsi prikazani podatki so v 3D.
   
  Preklop med 2D in 3D načinom merjenja
   
  Preklop med 2D in 3D načinom lahko izvedene pred merjenjem, med samim merjenjem ali po končanem merjenju (dvojni klik ali tipka Esc). Preklop med načini merjenja omogoča primerjavo rezultatov obeh meritev. Podatke meritev lahko po potrebi prenesete na odlagališče programa Windows.
 
  • V 2D načinu merjenja se višine prikazujejo zgolj informativno in samo, če je v karti prisoten sloj z mrežo.
  • V 3D načinu merjenja se upoštevajo višine na začetku in koncu črte ter na vseh lomih črte. Upoštevane višine so razvidne iz preglednice. Ker se vmesne višine mreže med lomi ne upoštevajo je pomembno zagotoviti primerno število točk. V splošnem večje število točk zagotavlja boljši rezultat poševnih dolžin. Glej tudi poglavje Vpis podatkov mreže v obstoječ sloj.