www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Meni pomoč

  • Prikaz  pomoči (F1)

Ukaz prikaže uvodno stran te pomoči. Tematsko pogojena pomoč je v posameznih oknih na voljo s pritiskom gumba F1 ali klikom na gumb Pomoč. 

  • Forum

Odpre uradni Mastersoft MPX Standard/Professional forum. Uporabite ga za zastavljanje vprašanj ali za izmenjavo izkušenj med seboj.

  • MPX domača stran

Odpre uradni Mastersoft MPX domačo stran na naslovu http://www.mastersoft.si/mpx.

Ukaz prikaže podatke o različici programa in licenčnih podatkih. Na spodnjem delu je besedilo licenčne pogodbe, ki je pogodba med vami in podjetjem Mastersoft d.o.o.

V prvem delu se nahajajo lienčni podatki in serijska številka, ki je potrebna za registracijo in nadgradnjo programskega paketa.

V drugem delu se nahajajo licenčni podatki o spletni storitvi Mastersoft Web Maps, ki zajema storitve vpogleda v Google Pogled ulic ter druge spletne storitve, neposredno iz Mastersoft MPX. Tukaj se nahaja povezava na portal za upravljanje storitve. V portalu uporabite aktivatijsko kodo za aktiviranje storitve.

Dostopnost portala je odvisna od vaše pogodbe z Mastersoft d.o.o., zato za vašo različico, spletni portal morda ni na voljo. Če Web Maps licence niste kupili zraven MPX, lahko to storitev tako, da storitev zakupite in aktivirate.

 

  • Prikaz reklamnih sporočil

Na spletni različici tega dokumenta oziroma te sprotne pomoči se lahko nahajajo reklamna sporočila, ki jih zagotavlja in izbira podjetje Google. Z reklamnimi sporočili si pomagamo ohranjati nizko ceno programskega paketa.