www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Atributni podatki objektov - Info

 

Okno za prikaz informacij je univerzalno mesto za pregled atributnih podatkov vezanih na objekt sloja, podatkov mrež, sloga in geografskih informacij objekta. Za prikaz informacij v MPX orodni vrstici izberemo orodje Info in z miško kliknemo na objekt.

V primeru, da je na mestu klika več objektov na enem ali več slojih, nam program pokaže spisek le-teh. Zraven sloja se nahaja vrednost in ime privzetega polja za labeliranje.

Izbor več objektov

S klikom na  posamezni sloj se prikažejo pripadajoči atributni in dodatni podatki.

Info - Atributni podatki objektov

Okno lahko razdelimo na tri področja:

Atributni podatki objekta. Če ima sloj, vključeno možnost risanja, lahko atributne podatke vnašamo oziroma spreminjamo direktno v tabeli. Pri vnosu podatkov se preverja pravilnost vnosa glede na podatkovni tip na nivoju posameznega polja. Podatki se shranijo samodejno.

Hiperpovezave. Polja s hiperpovezavo so označena s krepko modro barvo.

Polja s hiperpovezavo

Ko dvokliknemo v takšno polje, se odpre v polju zapisan naslov ali dokument (npr. internet stran, Excel dokument ali podobno). Postopek nastavitev polj namenjenih hiperpovezavi je opisan v poglavju Upravljanje povezanih tabel – Hiperpovezave. Glej tudi Uvoz fotografij dogotalnih kamer (jpg - Exif). Hiperpovezave so na volju tudi v oknu za pregled atributnih podatkov objektov.

Informacije o slogu in označenosti ter geometrijski in geografski podatki.

Slog objekta. S klikom na simbol je dosegljivo okno s podrobnostmi o slogu objekta. Enako okno s prikazom sloga in geometrije objekta, je dosegljivo z dvojnim klikom miške na objekt.
 
Izbor objekta. Če je prikazan simbol, je objekt v karti izbran v nasprotnem ne. S klikom na simbol lahko izbor dodamo ali odstranimo.

Geometrijski in/ali geografski podatki. V odvisnosti od tipa objekta se prikažejo pripadajoči dodatni podatki. Pomen posameznega podatka je dosegljiv v obliki namiga, ki se prikaže, ko miško nekaj časa držite nad simbolom. Na zgornji sliki je primer prikaza za ploskovni objekt.
Več podrobnosti o sloju  Več podrobnosti o sloju.  Povezava je prikazana pri objektih vektorskih slojev. S klikom na povezavo se odpre okno Shramba sloja, ki prikazuje pot od kje se črpa sloj, mejne koordinate sloja, mejne koordinate objektov vsebovanih v sloju in vsebino definicijske datoteke TAB, če je bila ta uporabljena za odpiranje sloja.
Podrobnosti
rastra
Podrobnosti o rastrskem sloju. Od Mastersoft MPX različice 7 naprej, Info okno prikazuje tudi rastrske in sloje mrež (Grid), ki so na mestu klika v karti. Ko so v Info oknu podatki rastra ali mreže (Grid) se v spodnjem delu pojavi povezava. S klikom na povezavo se odpre okno Shramba sloja, ki prikazuje pot od kje se črpa sloj, mejne koordinate sloja in vsebino definicijske datoteke TAB, če je bila ta uporabljena za odpiranje sloja.
Podrobnosti mreže Podrobnosti mreže točk sloja. S klikom na povezavo se odpre okno Podrobnosti mreže z geometrijski in statistični podatki, kot na primer, razpon višini v celotnem sloju.
  Označevanje objektov na slojih. Z ikonami izbirate način delovanja Info orodja. Info orodje privzeto deluje tako. Izberete orodje in kliknete kjer koli v karto. Atributni podatki objektov na vseh slojih se prikažejo v Info oknu. Pri tem se trenutni izbor objektov karte ne spremeni. Ikone uporabite v primeru, če želite, da bi se objekti na mestu klika tudi izbrali, ostalim, ki niso v ombočju klika, pa bi se morebiten izbor izključil. Tako lahko z ikono določite, da se izbor opravlja samo na prvem vidnem sloju, torej tistem, ki je med vidnimi najbolj na vrhu, medtem, ko izbor na ostalih slojih ostane nespremenjen. Če pa želite, da se izbor opravlja ne vseh slojih izberite ikono . Ikona pomeni, da orodje Info deluje v privzetem načinu brez označevanja oziroma izbora objektov.
 
Navigacija in ime sloja v katerem se nahaja objekt. Z gumboma levo in desno se premikamo med informacijami o objektih, ki se nahajajo na mestu klika. Gumb Spiek prikaže spisek sloj, ki se nahajajo na mestu klika na karti.

V kolikor želimo prikaz atributnih podatkov, vseh ali izbranih objektov na karti v obliki preglednice, to storimo s funkcijo prikaz atributnih podatkov .