www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Prikaz atributnih podatkov

 
 
Prikaz atributnih podatkov
  Hiperpovezave
  Razvrščanje
  Iskanje in filtriranje

Ko z iskalnimi funkcijami , z enim od naslednjih orodij: označitev objektov , kvadratni izbor , poligonski izbor , krožni izbor , ali drugih orodij označimo objekte, lahko z gumbom orodne vrstice    prikličemo tabelo z atributnimi podatki. Objekte karte lahko označi tudi zunanji program s funkcijami, ki so v MPX objektnem modelu. V kolikor se označeni objekti nahajajo na več slojih, se po kliku na gumb orodne vrstice za prikaz atributnih podatkov, prikaže okno, v katerem izberemo želen sloj, za katerega želimo videti podatke. V kolikor želimo videti atributne podatke geografskega sloja za posamezen objekt je bolje uporabiti funkcijo Informacije o objektih - Info.

V glavi okna se nahaja naziv sloja, atributne tabele ali poizvedbe, kateri pripadajo atributni podatki. Če je v glavi okna dodatno navedeno ime v oklepajih to pove na kateri geografski sloj se nanaša poizvedba oziroma na katerem sloju boste z gumbom izbirali objekte.

Na začetku vsake vrstice je polje izbor , ki govori o tem, da je zapis označen. Več vrstic označite s pritisnjeno tipko Ctrl. Če gre za geografsko poizvedbo se izbere tudi geografski objekt v karti. Izbor lahko uporabimo za nadaljnje obdelave, za tiskanje izbranih ali na primer: Jih z gumbom izbrišemo. Gumb za brisanje je aktiven le, v primeru, ko je geografski sloj določen za risanje oziroma podatkovna zbirka ali poizvedba omogoča brisanje. Če to polje izključimo, izključimo tudi označitev objekta na karti in obratno.

V kolikor gre za geografski sloj, lahko objekt trenutno izbrane vrstice, v karti lociramo s klikom gumba .

Število prikazanih vrstic se prikazuje v MPX statusni vrstici. Vertikalni drsnik na desni strani okna omogoča listanje po tabeli. Z ukazom Datoteka/Natisni lahko tabelo natisnemo.

Funkcije orodne vrstice:
Razvrsti naraščajoče.
Razvrsti padajoče.
Razvrščanje z izbiro polj.
Filtriranje z vrednostjo izbranega polja.
Odstrani filter/razvrščanje.
Iskanje.
Najdi izbor. V preglednici najde prvi izbran zapis.
Izbor vseh zapisov v preglednici. V primeru atributnih podatkov geografskega sloja izbere vsem objektov sloja na katerega se nanaša preglednica.
Odstrani izbor vsem zapisom v preglednici. V primeru atributnih podatkov geografskega sloja odstrani izbor vsem objektov sloja na katerega se nanaša preglednica.
Preobrne izbor zapisom v preglednici. V primeru atributnih podatkov geografskega sloja preobrne izbor objektom sloja na katerega se nanaša preglednica.
  Najdi izbor. Locira geografski objekt v karti na katerega se nanaša trenutno aktivna vrstica v preglednici.
Doda nov zapis atributni podatkovni zbirki, če le-ta to omogoča oziroma so na voljo ustrezna dovoljenja.
Izbriše označene zapise. V primeru atributnih podatkov geografskega sloja izbriše pripadajoče objekte sloja na katerega se nanaša preglednica.

 

Če ima sloj, ki je prikazan v oknu z atributnimi podatki vključeno možnost risanja oziroma gre atributno podatkovno zbirko, ki to omogoča, lahko atributne podatke vnašamo oziroma spreminjamo direktno v tabeli.

 Opomba  Pri posodobitvi atributnih podatkovnih zbirk mora, za uspešno posodobitev, obstajati primarni ključ zapisov, saj je v nasprotnem primeru običajno premalo informacij za določitev trenutne vrstice, da bi bila posodobitev uspešna.  

Pomen obarvanosti okvirja trenutno izbranega polja:

 Prikazuje trenutno aktivno polje, kar velja tudi za naslednja dva okvirja.
Animiran okvir. Polje je v načinu vnosa oziroma spreminjanja podatkov.
Zaklenjeno polje, čeprav je v tabeli podatke omogočeno vpisovati ali spreminjati. Polje je lahko zaklenjeno, ker je označeno samo za branje ali je bilo takšno pravilo določeno programsko (uporabniško razvit program znotraj MPX ali zunanji program)

Vsebina številčnih polj je poravnana desno, ostala levo. Število možnih znakov v polju je omejeno na dejansko število, ki je določena v strukturi atributnih podatkov sloja ali podatkovni zbirki.

Med polji se lahko premikamo s klikom miške ali tipkami tipkovnice (gor, dol, levo, desno, TAB, ENTER, ...).

Podatki se shranijo samodejno, ko se pomaknemo v drugo polje, uporabimo vertikalni drsnik ali zapustimo oziroma zapremo okno z atributnimi podatki. Če to ni mogoče vas program o tem obvesti na dva načina.


Obvestilo o napaki, ko se pomaknemo v drugo polje. Razveljavite je možna s klikom menijskega dela "Razveljavi" ali pritiskom tipke Esc.


Primer, ko zapustimo okno oziroma le-to izgubi fokus. Okvir polje z napako se animirano spreminja, kar pomeni, da vrednost ni bila shranjena in je polje v načinu vnosa oziroma spreminjanja podatkov.

Na voljo sta dva načina razvrščanja zapisov.

Razvrščanje z izborom enega ali več polj v preglednici.

Razvrščanje zapisov po enem polju se izvede s izborom kolone z miško ali tipkovnico in klikom na gumb Naraščajoče razvrščanje ali Padajoče razvrščanje .

Razvrščanje zapisov po več poljih se izvede tako, da z miško kliknete v naslov polja in s pritisnjenim gumbom miške označite še ostala želena polja.
Po označitvi kliknete gumb naraščajoče ali padajoče razvrščanje.

Puščica navzgor v imenu polja pomeni naraščajoče, puščica navzdol pa padajoče razvrščanje.

Razvrščanje izključite s klikom na gumb Odstrani filter/razvrščanje .

 

Razvrščanje zapisom z izborom polj v oknu za razvrščanje

Z razliko od izbora polj v preglednici lahko v oknu za razvrščanje vsakemu polju določite individualni tip razvrščanja.

 Opomba   Ker je za razvršča potrebno zajeti vse zapise izbranih polj se zapisi pri prvem sortiranju indeksirajo, kar lahko
pri večji množici zapisov traja določen čas. Napredovanje postopka je vidno v statusni vrstici programa Mastersoft MPX.

 Iskanje podatkov v preglednici

Omogoča iskanje po poljubne polju preglednice. Pri prvem iskanju v posameznem oknu za prikaz atributnih podatkov, se polje »Išči v« ponastavi na trenutno izbrano polje v preglednici. Pri nadaljnjih iskanjih se v oknu nahajajo zadnje nastavitve, kot so bile pri zadnjem iskanju.

Opcije:
Lociraj: Geografski objekt najdenega zapisa locira na karti.
Opcija je na voljo samo, če so v preglednici na voljo geografski podatki. To so lahko atributni podatki sloja ali poizvedba, ki vsebuje geografski sloj. Poizvedbe, ki vsebujejo izjave, na primer: GROUP BY ali HAVING, ne vsebujejo geografske komponente.

Označi: Označi oziroma odstrani označitev zapisa v preglednici. V primeru prisotnosti geografskih podatkov označi oziroma odstrani označitev vrstici pripadajočega geografskega objekta.


Uporaba operatorja Like za tekstovne vrednosti. Podprti so naslednji vzorci:

Vzorec

Se ujema

Se ne ujema

"*ab*"

abc, AABB, Xab

aBC

"ab*"

abcdefg, abc

cab, aab

 Filtriranje podatkov v preglednici

Filter lahko uporabite, če želite najti nekaj zapisov v preglednici ali natisniti določene zapise v preglednici. Filter omeji pogled podatkov na določene zapise, ne da spremenite načrt temeljne poizvedbe. Filter je kot nekakšen pogoj ali pravilo, ki ga določite za polje. Pogoj določi vrednosti polja, ki vas zanimajo. Ko uporabite filter, so v pogled vključene samo vrednosti, ki vas zanimajo. Ostale ostanejo skrite, dokler filtra ne odstranite.

Pravilo filtriranja določite tako, da v določenem polju izberete celico z vrednostjo, ki vas zanima in kliknete gumb Filtriranje z vrednostjo izbranega polja . V preglednici se bodo prikazali samo tisti zapisi, ki ustrezajo pogoju. Število filtriranih zapisov je prikazano v statusni vrstici programa Mastersoft MPX.

 Razvrščanje odstranite s klikom na gumb Odstrani filter/razvrščanje .