www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

OpenGridTable funkcija

Odpre geolocirano rastrsko datoteko ali GRID datoteko, ki vsebujejo mrežo geolociranih točk. Vrednosti na določeni koordinati lahko preberete s funkcijo GetGridValue.
 

OpenGridTable(FileName, ShowMessage, [Visble], [Position])

 

Vrnjena vrednost: Boolean

Funkcija vrne True, če je sloj uspešno odprt. Pred uporabo funkcije je potrebno izvesti klic procedure MPXLoad. Funkcija MPXLoad se kliče samo ob inicializaciji MPX-a; torej samo en krat.

FileName (String) - Lokacija in ime sloja s končnico .tif, .jp2, .jpg, .grd, .flt, .adf, .dem, .mig, .adf, .flt, .asc, .ntf, .sid in .ecw.

ShowMessage (Boolean) - Če je vrednost True, se ob kakršni koli napaki prikaže sporočilo.

Visible (Boolean) - Opcijski parameter. Če je vrednost True ali parameter ni podan, je sloj v mapi viden.

Position (Boolean) - Opcijski parameter. Pozicija sloja v karti. Prvi sloj ima vrednost 1. Če je vrednost 0 ali parameter ni podan se uporabi interni mehanizem za dodajanje slojev. Npr. točkovni sloji so nad sloji s ploskvami. Rastrski sloji se razvrstijo na konec. Število slojev v mapi ugotovimo s pomočjo funkcije MapperInfo.