www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Podatki mrež

  Vrednost podatka mreže na mestu klika v karto
  Podrobnosti mreže

  Vpis podatkov mreže v obstoječ sloj
  Uporaba v skriptih in razvoju aplikacij

Vrednost podatka mreže na mestu klika v karto

Za prikaz podatkov mrež (Grid) slojev (npr. digitalni model višin), ki so trenutno odprti v karti,  je uporabljeno Info okno, ki je je univerzalno mesto za pregled atributnih podatkov vezanih na objekt sloja, podatkov mrež, sloga in geografskih informacij objekta. Za prikaz vrednosti na določeni lokaciji mreže v MPX orodni vrstici izberemo orodje Info in z miško kliknemo kjer koli na območje mreže, ki je v karti običajno prikazana, kot rastrski sloj. Ko je takšen sloj v karti se uporablja tudi pri merjenju 2D in 3D razdalj, površin in obsegov. Na spodnji sliki je v Info oknu prikazana višina na območju klika miške v karto. Če so navedene tudi koordinate, te predstavljajo mesto klika v karti.

Vrednost podatka mreže na mestu klika v karto

Podrobnosti mreže

S klikom na povezavo "Podrobnosti mreže" ki se nahaja na spodnjem delu Info okna se prikažejo dodatni podatki o uporabljeni mreži. Na voljo so geometrijski in statistični podatki, kot na primer, razpon višini v celotnem sloju.

Podrobnosti mreže sloja

V desnem spodnjem delu okna je tudi povezava Več...  S klikom na povezavo se odpre okno Shramba sloja, ki prikazuje pot od kje se črpa sloj, mejne koordinate sloja in vsebino definicijske datoteke TAB, če je bila ta uporabljena za odpiranje sloja.

  

Vpis podatkov mreže v obstoječ sloj

S podatki mreže (Grid) lahko posodobite atributne podatke sloja. Za ta namen se uporabi funkionalnost Posodobitev kolone - geografska povezava. O oknu izberete zavihek Geografska povezava. Funkcionalnost je dostopna tudi s klikom ikone . Na spodnji sliki je prikazan primer, ki soposodbi polje Visina s podatki mreže (Višina). V polje Visina se vpiše vrednost podatka mreže na lokaciji centroida objekta točkovnega sloja PE_HS. Centroid (lokacija labele) se uporabi tudi pri linijskih in ploskovnih objektih. Pri objektih z več segmenti ali ploskvami se uporabi centroid prvega segmenta ali ploskve. Razlika med centroidom in težiščem je opisana v poglavju Meni sloj/Posodobitev kolone.

Posodobitev kolone sloja s podatki mreže

 POMENBO   Za pravilno interpretacijo podatkov mreže mora biti projekcija oziroma koordinatni sistem mreže enak tistemu, ki je uporabljem v karti za prikaz slojev (D48/GK). Na to bodite še posebaj pozorni, če mreža ni bila odprta s pomočjo datoteke TAB.

Na spodnji sliki je primer tematske karte mejnih vrednosti, ki prikazuje višino objektov sloja prostorskih enot. V sloj prosotrkih enot smo dodali polje višina, ki smo ga, po zgoraj opisanem postopku, posodobili z višinami z mreže. Na podlagi tega polja je bila izdelana mejna tematska karta z dvanajstimi mejami. Karta je opremljena z labelami, ki prikazuje višino nekaterih lokacij.

Prostorske enote opremljene z višinami

 

Uporaba v skriptih in razvoju aplikacij

Za delo z mrežami so na voljo funckije, ki jih lahko uporabite za izdelovanje skriptov za avtomatiziranje MPX opravil ali jih uporabite pri izdelavi namenskih aplikacij s pomočjo MPX objektnega modela. Grid sloj oziroma mrežno odprite z funkcijama OpenGridTable ali OpenTabTable. Za pridobitev vrednosti podatka na določeni koordinati uporabite function GetGridValue.