MPX Professional 7.1 - Dokumentacija in primeri

  • Online dokumentacija - Po dokumentaciji lahko iščete z iskalnikom, ki je vgrajen v vse strani www.mastersoft.si.
  • MPX objektni model - Dokumentacija za razvijalce GIS aplikacij. Metode so razvrščene po abecedi ali namenu. Po dokumentaciji lahko iščete z iskalnikom, ki je vgrajen v vse strani www.mastersoft.si.
  • Datoteka MPX sprotne pomoči - Je datoteka pomoči sistema Windows, ki se dobavlja skupaj z MPX. Če datoteko prenesete in jo nato zaženete lahko sprotno pomoč uporabljate, kot v MPX.

Primeri

  • Topološki pregled s samodejnim popravilom napak - Ugotavljanje medsebojne povezanosti objektov. V primeru sta prikazana dva topološka pregleda: Slepi odseki in podvojeni lomi. Samodejno odprava napak je bila prvič uvedena v različici 6.5.
  • Izdelava slojev iz WGS84 koordinat in določitev najbližjega naslova - V primeru je prikazana rešitev naslednjega primera: Na voljo so GPS koordinate svetilk v Excel formatu. MPX samodejno pretvori WGS84 koordinate v Gauss Kruger in na karti nariše točke. Nato uporabimo posodobitev (povezava najbljižjega objekta) in v objekte svetilk vpišemo najbljižji naslov iz sloja prostorskih enot.

Forum

Prospektni material

Galerija slik

Integracija v produkte

  • CZ Office - Povezava na produkt CZ Office, kjer je MPX Professional integralni del programskega paketa.
  • Vrednotenje zemljišč - Prikazuje program Vrednotenje zemljišč, kjer MPX Professional skrbi za izdelavo analiz oddaljenosti infrastrukture in vsebnosti objektov v zemljiščih oziroma parcelah.
  • MPX objektni model - Dokumentacija za razvijalce GIS aplikacij.

Različica 7.1

MPX uradni forum

Forum,

MPX tehnična podpora

MPX Professional

Omogoča zajemanje, pregledovanje, analiziranje, iskanje, tiskanje in distribucijo prostorskih podatkov. Razvijalcem omogoča izdelavo novih GIS aplikacij ali vgradnjo GIS komponent v obstoječe sisteme.

Na tej strani