Gurso - podatki o nepremičninah

Prikaz podatkov o parcelah in stavbah, njihovih lastnikih, upravljavcih, rabi in namembnosti v Mastersoft MPX Professional, MapInfo Professional in drugih programih na osnovi podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.

Gurso UI - Je komponenta za vgradnjo v vašo aplikacijo na Mac OS X, Linux ali Windows platformi.

 

Podatki o parcelah

Mastersoft Gurso - Podatki o parcelah, rabi in lastnikih parcel

Podatki o parcelah, parcelnih delih, vrsti rabe, namenski rabi, dejanski rabi, lastnikih parcel z deleži iz zemljiškega katastra stavb in registra nepremičnih ter upravljavcih.

Podatki o stavbah

Mastersoft Gurso - Podatki o stavbah, delih stavb in lastnikih

Podatki o stavbah, delih stavb, lastnikih iz katastra stavb in registra nepremičnih ter upravljavcih.

Iskanje parcel ali stavb

Mastersoft Gurso - Iskanje parcel ali stavb

Iskanje parcel, parcelnih delov ali stavb. Prikaz lokacije na karti, podrobnosti pa v ostalih modulih Gurso.

Mastersoft Gurso - za podrobnosti si oglejte Navodila za uporabo

Vsebina

Gurso UI

Je komponenta za vgradnjo v vašo aplikacijo na Mac OS X, Linux ali Windows platformi.