CZ Office - Dokumentacija


Na spodnjih povezavah boste našli dokumentacijo, navodila za uporabo in pojasnila. Za ogled dokumentov, ki so označeni s pdf potrebujete program Adobe Reader, tisti označeni s pps pa pregledovalnik za PowerPoint.

Dokumentacija


Strokovna izhodišča - moduli


Sistemske zahteve

Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 x64 editions, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2 in Windows Vista Service Pack 1

Sorodne evidence

  • Evidenca okoljevarstvanih obremenitev (pps)

    Osnovno namen programa je identificiran dogodek natančno analizirati in evidentirati, ustrezno ukrepati in spremljati potek ukrepa. Sem spadajo podatki o lokaciji, samodejna indentifikacija lastnika, vrsti dogodka, ogroženosti, tipu zaznanih nevarnih snovi, (...), vrednosti sanacije ter ustrezno ukrepati ali sprožiti postopke pri različnih službah in organih in spremljati njihove odzive za potrebe koordinacije rešitve sanacije ali sankcije. Program povezuje državne, lokalne, evidence koncesionarjev, upravljavcev infrastrukture in stavb v povezavi z zaznami podatki opremljenimi s kartografskimi, GPS in fotografskimi materiali pridobljenimi na terenu. Vsi ti podatki se uprabijo za analize, ki dokončno definirajo dogodek.

CZ Office

Programski paket

Modularno zgrajen programski paket CZ Office je namenjen vodenju vseh podatkov o pripadnikih civilne zaščite, PGD, ustanov in društev. Vključuje evidentiranje opreme in drobnega inventarja ter stanja v skladiščih. Za kartografske podatke in analize skrbi integriran GIS programski pake MPX Professional.